Aktualizacja pakietu VinCent 1.42

Drukuj
Poprawiono: 29 styczeń 2019
Andrzej Miładowski
Gostek
Modyfikacje programu VinCent v.1.42
 

Moduł FK:

-szablony księgowań - mechanizm ułatwiający księgowanie operacji z użyciem konta "Różne".

Moduł GM:

-ujednolicenie formatów numerów dokumentów sprzedaży w modułach GM i FK.